• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

IZABRANI ZAMENICI PREDSEDNIKA VISOKOG SAVETA SUDSTVA

20
Mar
2017

Na sednici koja je održana 14. marta 2017. godine, Visoki savet sudstva je, na predlog predsednika Saveta, izabrao Branislavu Goravicu i Ivana Jovičića, izborne članove Saveta iz reda sudija, za zamenike predsednika Saveta.

Odlukom predsednika Saveta, sudija Branislava Goravica određena je da obavlja poslove predsednika Saveta, u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti.

Zamenici predsednika Saveta stupaju na funkciju 15. marta 2017. godine.