• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

„4 DIGITS CONSULTING“ И ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ПРОСЛАВИЛИ УСПЕШАН ЗАВРШЕТАК ПРОЈЕКТА ЗА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

20
Сеп
2017

Америчка агенција за међународни развој (УСАИД), агенција Владе САД, Високи савет судства и 4 Дигитс Цонсултинг 19. септембра су обележили резултате УСАИД-овог “Пројекта за јачање капацитета Високог савета судства”—пројекта који је вредео 500.000 долара и чији је циљ био унапређење реформе правосуђа у Србији.

 “Подршка УСАИД-а Високом савету судства у његовим напорима да спроведе реформу правосуђа у Србији помогла је да се Србија приближи остварењу циљева предвиђених Акционим планом Националне стратегије за реформу правосуђа за период 2013-2018”, рекао је Драгомир Милојевић, Председник Високог савета судства.

“Високи савет судства има кључну улогу у успостављању делотворног правосуђа које служи потребама грађана Србије”, рекла је директорка мисије УСАИД-а у Србији Аза Ел-Абд. “Сједињене државе у сарадњи са Србијом, раде на унапређењу правосуђа више од десет година и то је дуготрајно партнерство.”

Бивши секретар Високог савета судства и сада директорка Агенције за борбу против корупције Мајда Крсикапа рекла је да јој је као секретару ВСС-а ово био омиљени пројекат у претходне две године.

„Надам се да ће се показати да су ВСС и административна канцеларија ВСС-а оправдали поверење да спроводе пројекте кроз директну подршку донатора. Заједно смо креирали све активности и заједно смо их спроводили”, напоменула је Кршикапа.

Пројекат је помогао Високом савету судства да:

  • Уведе планирање буџета на основу потреба, што је Високом савету омогућило да анализира буџетске потребе, поставља стратешке приоритете и осигура да се ресурси наменски троше како би се ти приоритети остварили;
  • Поједностави поступак прикупљања података који су потребни за ажурирање и куповину полиса осигурања за судове и судске зграде. Раније је за тај поступак било потребно више од месец дана а сада се може завршити за четири дана;
  • Креира стандардизовану електронску апликацију за потребе кадровске службе, која се лако претражује и која даје податке о запосленима, њиховом учинку и омогућава да запослени добијају обуку која им је потребна како би обављали свој посао;
  • Изради алат за аутоматизацију пословног процеса који помаже Високом савету да региструје, прати, обрађује и комплетира поступке (као што је захтев за достављање информација или ресурса или кадровски упит из суда). Овај систем унапређује ефикасност Високог савета и од увођења је обавио и сачувао 5.000 задатака;
  • Уведе централизовану статистичку обраду у свим основним судовима, коју ће користити Високи савет, Врховни касациони суд и Министарство правде. Овај систем аутоматизује прикупљање података о броју старих предмета, трајању предмета и о учинку појединачних судова, све у циљу смањења броја старих предмета и скраћења времена трајања поступака;
  • Повећа транспарентност и доступност Високог савета судства, путем усвајања и спровођења Комуникационе стратегије за период 2016-2018