• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Списак кандидата са оценом са испита за Привредне судове по Огласима објављеним у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године и у "Сл. Гласнику РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године

28
Мар
2019

Комисија Високог савета судства утврдила је коначну листу кандидата са оценом са испита за Привредне судове по Огласима објављеним у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године и у "Сл. Гласнику РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године, коју објављује дана 28.03.2019. године на својој интернет страници у 10:15 часова