• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

САОПШТЕЊЕ

22
Јан
2019

Високи савет судства на седници одржаној 22. јануара 2019. године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  69/18 од 14. септембра 2018. године донео је

                                              I

Одлуку о избору четири судије у Апелациони суд у Крагујевцу: 

 1. Ђорђе Ристић, судија Вишег суда у Крагујевцу,
 2. Светлана Васиљевић, судија Основног суда у Крагујевцу,
 3. Зорица Игњатовић, судија Основног суда у Крагујевцу,
 4. Светлана Ћупрић, судија Основног суда у Крагујевцу.

                                             II

Одлуку о избору једног  судије у Виши суд у Ваљеву: 

 1.  Радивоје Јовановић, судија Основног суда у Ваљеву.

                                            III

Одлуку о избору  две судије у Виши суд у Зрењанину : 

 1. Мирјана Зорић Влачо, судија Основног суда у Зрењанину,
 2. Александра Атељевић, судија Основног суда у Зрењанину.

                                            IV

Одлуку о избору једне судије у Виши суд у Крагујевцу:

 1. Јелена Дабић, судија Основног суда у Крагујевцу.

                                            VI

Одлуку о избору три судије у Виши суд у Нишу:

 1. Сања Костић,  судија Основног суда у Нишу,
 2. Тања Митровић, судија Основног суда у Алексинцу,
 3. Јелена Игњатовић Пејчић, судија Основног суда у Нишу.

                                           VII

Одлуку о избору две судије у Виши суд у Панчеву:  

 1. Милена Корновић, судија Основног суда у Панчеву,
 2. Горица Стојаков Вујасиновић, судија Основног суда у Панчеву.