• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

24
Нов
2011

Високи савет судства је 01. новембра 2011. године огласио избор председника у судовима опште и посебне надлежности у Републици Србији. Рок за подношење пријава истекао је 16. новембра 2011. године.
 
Пријаве на оглас поднела су 250 кандидата.
 
Листа кандидата биће објављена на интернет страници Високог савета судства.