• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење Високог савета судства

14
Јан
2011

Високи савет судства има тачно законом утврђене надлежности и није био у прилици да утиче на измене закона. Високи савет судства је у свом раду поступао у складу са Устaвом и законима. Високи савет судства је поштовао одлуке и ставове Уставног суда и у складу с тим израдио образложена, индивидуализована решења. Високи савет судства није могао да утиче на динамику рада Уставног суда и на темпо којим је Уставни суд одлучивао по жалбама неизабраних судија. Уставни суд Србије је током новембра и децембра одржао шездесет јавних расправа и имао је прилику да након свaке одржане јавне расправе донeсе одлуку о жалби неизабраног судије. Међутим, Уставни суд Србије је до данас донео само једну одлуку.