• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

31
Мај
2011

Први основни суд у Београду обавестио је Високи савет судства да је дана 27.05.2011. године на основу члана 222, 223 и 224 ЗКП-а поднео кривичну пријаву против неизабраног судије Зорана Божовића зато што је: у периоду од 08.04.2004. до 31.12.2009. године невршењем своје службене дужности теже повредио права странака у поступцима по 13 предмета бившег Другог општинског суда у Београду који су се водили по приватним тужбама и по службеној дужности, на тај начин што је исте предмете који су по евиденцији суда били решени, односио из зграде суда ради израде одлука, а наведене одлуке није урадио, нити је предмете вратио до 31.12.2009. године, када му је престала судијска функција, чиме је, како је наведено у пријави, извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја у продуженом трајању из чл. 359 ст. 1 у вези чл. 61 Кривичног Законика Републике Србије.  
 
Први основни суд је дописом од 12.05.2011. године обавестио Високи савет судства да је након извршене конторле преузетих предмета већа Другог општинског суда у Београду и упоређивања података у електронском уписнику Другог општинског суда у Београду, установљено да одређени предмети тог суда нису преузети приликом формирања већа и отпочињања рада Првог основног суда у Београду.