• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Саопштење Високог савета судства у вези са разговорима са кандидатима који су конкурисали за основне и прекршајне судове - други део

20
Авг
2018

Високи савет судства објављује преостали део спискова за разговоре са кандидатима који су конкурисали за основне и прекршајне судове, а који припадају апелацијама Крагујевац, Ниш, Нови Сад и Београд, за период од 01.10.2018. до 02.11.2018.

Високи савет судства, објављује и спискове за разговоре са кандидатима који су конкурисали искључиво за прекршајне судове, за период од 05.11.2018. до 16.11.2018.”