• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 6. јула 2018. године

06
Јул
2018

Високи савет судства на седници одржаној 6. јула 2018.  године, по огласу        објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  14/18 од 23. фебруара 2018. године  донео је

I

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Привредни суд у Београду:

 1. Дукић Ана, судијски помоћник у Врховном касационом суду,
 2. Меденица Марија, судијски помоћник у Привредном апелационом суду,
 3. Јањић Марјана, судијски помоћник у Привредном апелационом суду,
 4. Гитарић Мирјана, судијски помоћник у Привредном апелационом суду,
 5. Кулић Јована, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду,
 6. Спирић Милош, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду,
 7. Спасић Данијела, судијски помоћник у Привредном суду у Београду,
 8. Мићовић (рођ. Поповић) Соња, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
 9. Масловара Душка, судијски помоћник у Привредном суду у Београду,
 10. Ана Живковић, судијски помоћник у Привредном суду у Београду.

II

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Привредни суд у Ваљеву:

 1. Алексић Ана, судијски помоћник у Привредном суду у Ваљеву.

III

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Привредни суд у Зрењанину:

 1. Бајић Урошевић Јелена, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду.  

IV

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Привредни суд у Крагујевцу:

 1. Милосављевић Саша, судијски помоћник у Привредном суду у Крагујевцу,
 2. Вујанац Јелена, судијски помоћник у Основном суду у Јагодини.

V

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Привредни суд у Краљеву:

 1. Радовановић Иван, судијски помоћник у Привредном суду у Краљеву.

VI

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Привредни суд у Лесковцу:

 1. Момчиловић Тијана, судијски помоћник у Привредном суду у Лесковцу,
 2. Алексић Милица, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу,
 3. Цветковић Срђан, судијски помоћник у Привредном суду у Лесковцу.

VII

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Привредни суд у Нишу:

 1. Воларевић Нинослав, корисник почетне обуке на Правосудној академији.

VIII

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Привредни суд у Пожаревцу:

 1. Стојилковић Срђан,  судијски помоћник у Привредном суду у Пожаревцу,
 2. Хенц Јованка, судијски помоћник у Привредном суду у Пожаревцу.

X

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Привредни суд у Сомбору:

 1. Маркезић Мелинда,  судијски помоћник у Привредном суду у Сомбору.