• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење Високог савета судства поводом новинског текста у дневном листу "Политика"

25
Мар
2011

Молимо Вас да, у складу са чланом 47. Закона о информисању Републике Србије, „Право на одговор и право на исправку“ објавите саопштење Високог савета судства поводом текста под насловом „Дежер поздравио сарадњу струковних удружења и Министарства правде“, објављеном у Вашем  листу у петак, 25. марта 2011. године.

Исправка се односи на део текста у којем се наводи да је напредак остварен у сарадњи између Друштва судија Србије, Министарства правде и сталног састава Високог савета судства, јер изборни чланови за стални састав Високог савета судства из реда судија још нису изабрани у Народној скупштини.

Тачно је да је Високи савет судства у првом саставу одржао 21. марта 2011. године састанак са представницима Европске делегације у Београду и Друштва судија Србије, о чему је јавност била информисана.