• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

06
Дец
2013

На основу огласа за избор судија у вишим судовима и Прекршајном суду у Неготину који је објављен 25.10.2013. године у „Сл.гласнику РС“, број 93/12 и у дневном листу Политика, Високи савет судства је на седници одржаној 05.12.2013. године донео одлуке о избору 37 судија у више судове и одлуку о предлогу два кандидата за избор судија у Прекршајни суд у Неготину.

Списак судија који су изабран у више судове:

 1. Јелена Богдановић Ружић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда у Београду;
 2. Владимир Врховшек, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда у Београду;
 3. Маја Илић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда у Београду;
 4. Виолета Јовановић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда у Београду;
 5. Небојша Ковачевић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда у Београду;
 6. Милош Лабудовић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда у Београду;
 7. Маја Маринковић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда у Београду;
 8. Ана Милошевић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда у Београду;
 9. Наташа Милутиновић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда у Београду;
 10. Весна Миљуш, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда у Београду;
 11. Константин Митић Врањкић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда у Београду;
 12. Снежана Савић Сабљић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда у Београду;
 13. Јелена Стевановић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда у Београду;
 14. Маја Чогурић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда у Београду;
 15. Зоран Шешић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда у Београду;
 16. Бранислав Сурла, судија Основног суда у Зрењанину, бира се за судију Вишег суда у Зрењанину;
 17. Мирослав Лепојевић, судија Основног суда у Крагујевцу, бира се за судију Вишег суда у Крагујевцу;
 18. Тања Павловић Недељковић, судија Основног суда у Крагујевцу, бира се за судију Вишег суда у Крагујевцу;
 19. Саша Златановић, судија Основног суда у Лесковцу, бира се за судију Вишег суда у Лесковцу;
 20. Зоран Милошевић, судија Основног суда у Лесковцу, бира се за судију Вишег суда у Лесковцу;
 21. Дејан Стаменковић, судија Основног суда у Лесковцу, бира се за судију Вишег суда у Лесковцу;
 22. Невена Благојевић, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију Вишег суда у Нишу;
 23. Милица Грујић, судија Основног суда у Нишу бира се за судију Вишег суда у Нишу;
 24. Добрила Здравковић, судија Основног суда у Нишу бира се за судију Вишег суда у Нишу;
 25. Јелена Павловић, судија Основног суда у Нишу бира се за судију Вишег суда у Нишу;
 26. Олгица Паповић, судија Основног суда у Нишу бира се за судију Вишег суда у Нишу;
 27. Горан Спасић, судија Основног суда у Нишу бира се за судију Вишег суда у Нишу;
 28. Јасмина Аларгић, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију Вишег суда у Новом Саду;
 29. Јокица Јањушевић, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију Вишег суда у Новом Саду;
 30. Раде Калајџија, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију Вишег суда у Новом Саду;
 31. Вукица Кужић, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију Вишег суда у Новом Саду;
 32. Мирољуб Новићевић, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију Вишег суда у Новом Саду;
 33. Боривој Пап, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију Вишег суда у Новом Саду;
 34. Тамара Радовић, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију Вишег суда у Новом Саду;
 35. Татјана Шуњка, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију Вишег суда у Новом Саду;
 36. Татјана Кандић, судија Основног суда у Чачку бира се за судију Вишег суда у Чачку;
 37. Саша Митровић, судија Основног суда у Чачку бира се за судију Вишег суда у Чачку.

Предложени кандидати за први избор на судијску функцију:

 1. Ана Јаћимовић, судијски помоћник у Основном суду у Неготину предлаже се за избор у Прекршајни суд у Неготину;
 2. Љубица Маринковић, из Неготина предлаже се за избор у Прекршајни суд у Неготину.