• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Реаговање поводом новинског текста у дневном листу "Ало"

01
Апр
2011

Молим Вас да, у складу са чланом 47. Закона о информисању Републике Србије, „Право на одговор и право на исправку“ објавите исправку поводом текста под насловом „Натина ученица судиће Цеци“, објављеном у Вашем листу у петак, 01. априла 2011. године.

Исправка се односи на део текста у којем се наводи да је „судија Слађана Марковић пре више година као стручни сарадник пекла занат у Окружном суду код судије Нате Месаровић, председнице Високог савета судства“.
 
Ради тачног и објективног информисања јавности наводим да судија Слађана Марковић никада није била мој приправник, нити стручни сарадник.
 
Председник Високог савета судства не врши расподелу предмета ни у Врховном касационом суду чији је председник нити у другим судовима у Републици Србији, инсистира на природном судији и електронској расподели предмета, посебно у Београду где су за то обезбеђени сви технички услови. Свако мешање у судске поступке сматра недопуштеним и сваки покушај утицаја осуђује и уколико за њих до ње допре глас реагује о чему постоје докази.  
 
Ната Месаровић,
председник Врховног касационог суда и Високог савета судства