• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике привредних судова - "Службени гласник РС бр.18/19" од 15.03.2019. године

16
Мај
2019

Високи савет судства објављује спискове кандидата за разговоре који су конкурисали за председнике привредних судова по Огласу који је објављен у "Службеном гласнику РС 18/19" од 15.03.2019. године.