• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 66/19 од 18.09.2019. године

20
Нов
2019

У складу са чланом 8. став 3. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за судије на сталној судијској функцији, Комисија Високог савета судства, дана 20. новембра 2019. године у 12:00 часова, објавила је претходну листу кандидата за судије на сталној судијској функцији, и то за: Привредни суд у Крагујевцу, Привредни суд у Лесковцу, Привредни суд у Нишу, Привредни суд у Новом Саду, Привредни суд у Панчеву, Привредни суд у Сомбору, Привредни суд у Ужицу и Привредни суд у Чачку.