• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Привредни Апелациони суд , по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 13/19 од 28.02.2019. године

15
Мај
2019

У складу са чланом 8 став 3 Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за судије на сталној судијској функцији , Комисија Високог савета судства, дана 15. маја 2019. године у 13:55 часова, објавила је претходну листу кандидата за судије на сталној судијској функцији, и то: