• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Претходна листа кандидата за председника суда

03
Јул
2017

У складу са чланом 18 став 3 Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, Комисија Високог савета судства, дана 03. јула 2017. године у 15:15 часова, објавила је претходну листу кандидата за председника суда, а према азбучном реду презимена кандидата и то:

·         Претходна листа кандидата за председника суда – Други основни суд у Београду

·         Претходна листа кандидата за председника суда – Основни суд у Крушевцу

·         Претходна листа кандидата за председника суда – Основни суд у Сурдулици