• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Претходна листа кандидата за председника суда

29
Мај
2017

У складу са чланом 18 став 3 Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, Комисија Високог савета судства, дана 29.маја 2017. године у 11:42 часова, објавила је претходну листу кандидата за председника суда, а према азбучном реду презимена кандидата и то:

  • Претходна листа кандидата за председника суда – Привредни апелациони суд
  • Претходна листа кандидата за председника суда – Привредни суд у Београду
  • Претходна листа кандидата за председника суда – Виши суд у Прокупљу