• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

ПРЕТХОДНА И КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА СА ОЦЕНАМА

13
Јун
2017

У складу са члановима 20 и 25 Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира, дана 13. јуна 2017. године у 12:00 часова, објављује се, према азбучном реду презимена кандидата:

•              Претходна листа кандидата - Врховни касациони суд

•              Коначна листа кандидата - Врховни касациони суд

•              Претходна листа кандидата - Привредни апелациони суд

•              Коначна листа кандидата - Привредни апелациони суд

•              Претходна листа кандидата - Апелациони суд у Београду

•              Претходна листа кандидата - Апелациони суд у Крагујевцу

•              Претходна листа кандидата - Апелациони суд у Нишу

•              Претходна листа кандидата - Апелациони суд у Новом Саду

•              Коначна листа кандидата - Апелациони суд