• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија које се први пут бирају на судијску финкцију за Основни суд у Пироту

25
Окт
2019

Високи савет судства на седници одржаној 22. октобра  2019. године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  48/19 од 5. јула  2019. донео је: