• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлука о првом избору три члана Високог савета судства које бира Народна скупштина

11
Мај
2023

На основу члана 51. став 5. и члана 61. став 5. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, број 10/23) и чл. 6. и 9. Пословника о раду Комисије за избор члана Високог савета судства и Високог савета тужилаштва („Службени гласник РС”, број 34/23), Комисија за избор члана Високог савета судства и Високог савета тужилаштва на Другој седници, одржаној 8. маја 2023. године, донела је

 

ОДЛУКУ

о првом избору три члана Високог савета судства које бира Народна скупштина

 

I

За чланове Високог савета судства бирају се:

1. Срђан Стефановић из Београда,

2. проф. др Никола Бодирога из Београда,

3. проф. др Јелена Вучковић из Ниша.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страници Народне скупштине.

01 број 02-896/23 У Београду, 8. маја 2023. године

Комисија за избор члана Високог савета судства и Високог савета тужилаштва

Председавајући, др Владимир Орлић, с.р.