• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлука о избору четири судије за Виши суд у Београду

09
Јун
2015

Високи савет судства је на седници одржаној 09. јуна 2015. године донео Одлуку о избору четири судије за Виши суд у Београду.

Списак изабраних судија:

Агатоновић Сања, судија, Први основни суд у Београду;

Гарчевић Ирена, судија, Први основни суд у Београду;

Радић Радмила, судија, Други основни суд у Београду;

Секулић Весна, судија, Први основни суд у Београду.

Избор судија за Виши суд у Београду Високи савет судства огласио је у „Службеном гласнику РС“, број 30/15 од 27. марта 2015. године.