• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлука о избору три судије за Апелациони суд у Београду.

09
Јун
2015

Високи савет судства је на седници одржаној 09. јуна 2015. године донео Одлуку о избору три судије за Апелациони суд у Београду.

Списак изабраних судија:

Мастиловић Весна, судија, Први основни суд у Београду;

Ранковић Ружица, судија, Други основни суд у Београду;

Терзић Марија, судија, Први основни суд у Београду.

Избор судија за Апелациони суд у Београду Високи савет судства огласио је у „Службеном гласнику РС“, број 30/15 од 27. марта 2015. године.