• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлука о избору судија

30
Мар
2021

Високи савет судства на седници одржаној 30.03.2021.  године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  83  од 10.06. 2020. године  донео је

 

 

Одлуку о  избору судије у  Прекршајни суд у Прокупљу:

  1. Радомир Јукић, судија Прекршајног суда у Прешеву.