• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлука Високог савета судства од 24. 10. 2017. године о предлогу кандидата за судије који се први пут бирају

24
Окт
2017

Високи савет судства на седници одржаној 24.  октобра 2017. године, по огласу        објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  31 од 3. априла 2017. године  донео је

I    Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Привредни суд у Београду:

 1. Гитарић Мирјана, судијски помоћник у Привредном апелационом суду,
 2. Доклестић Олга, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
 3. Дукић Ана, судијски помоћник у Врховном касационом суду,
 4. Јањић Марјана, судијски помоћник у Привредном апелационом суду,
 5. Кулић Јована, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду,
 6. Меденица Марија, судијски помоћник у Привредном апелационом суду,
 7. Спасић Данијела, судијски помоћник у Привредном суду у Београду,
 8. Спирић Милош, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду.

II    Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Привредни суд у Зрењанину:

 1. Голијанин Срђан, судијски помоћник у Привредном суду у Зрењанину.

III    Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Привредни суд у Лесковцу:

 1. Алексић Милица, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу,
 2. Момчиловић Тијана, судијски помоћник у Привредном суду у Лесковцу.

IV    Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Привредни суд у Крагујевцу:

 1. Ђорђевић Александра, судијски помоћник у Привредном суду у Крагујевцу,
 2. Милосављевић Саша, судијски помоћник у Привредном суду у Крагујевцу.