• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Оглас за избор председника суда

03
Јун
2015

Високи савет судства, на седници одржаној 29. маја 2015. године, донео је одлуку о објављивању огласа за избор председника за:

  • Виши суд у Врању, Виши суд у Панчеву, Виши суд у Прокупљу;
  • Основни суд у Панчеву, Основни суд у Прокупљу;
  • Прекршанји суд у Неготину.

Оглас је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 48/15 од 2. јуна 2015. године. Рок за подношење пријава истиче 17. јуна 2015. године.