• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење

10
Јун
2014

Комисија Високог савета судства ће 11. јуна 2014. године обавити разговоре са кандидатима који су поднели пријаве на оглас за попуну упражњених судијских места у Апелационом суду у Београду, Апелационом суду у Новом Саду и Апелационом суду у Крагујевцу.

Разговори се обављају у просторијама Високог савета судства у Београду, Ресавска 42.