• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗГОВОРИМА СА КАНДИДАТИМА

17
Мај
2018

Обавештење о разговорима са кандидатима који су конкурисали за судове опште и посебне надлежности, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/2018 од 23.02.2018. године

Кандидати који су поднели пријаве на оглас за избор судија у судовима опште и посебне надлежности, који је објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 14/18 од 23. фебруара 2018. године и у дневном листу „Политика” од 27. фебруара 2018. године, а који су стекли услов за разговор са Комисијом Високог савета судства , обавештавају се да ће се разговори са њима обавити:

  • 28. маја 2018. године са почетком у 09,00 часова
  • 30. маја 2018. године са почетком у 09,00 часова
  • 31. маја 2018. године са почетком у 09,00 часова
  • 04. јуна 2018. године са почетком у 10,00 часова
  • 06. јуна 2018. године са почетком у 09,00 часова
  • 07. јуна 2018. године са почетком у 09,00 часова
  • 08. јуна 2018. године са почетком у 09,00 часова

Сви ови разговори ће се обавити у просторијама Високог савета судства, Београд, улица Ресавска 42.