• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТУ ЗА ОСНОВНЕ И ПРЕКРШАЈНЕ СУДОВЕ

10
Мај
2018

1. На испит за прекршајне судове који ће се одржати дана 13.06.2018. године, са почетком у 11,00 часова (регистрација почиње од 09,30 часова) у Хали II Београдског сајма, дужни су да приступе сви кандидати који подлежу обавези полагања испита.

2. На испит за основне судове који ће се одржати дана 14.06.2018. године, са почетком у 11,00 часова (регистрација почиње од 09,30 часова) у Хали II Београдског сајма, дужни су да приступе сви кандидати који подлежу обавези полагања испита.

На испит треба понети идентификациони документ (личну карту или пасош) и стручну литературу коју кандидат сматра потребном за израду писаног задатка.

Списак свих кандидата који су дужни да приступе полагању испита за основне и прекршајне судове, биће објављен накнадно, а најкасније 10 дана пре  одржавања испита, на интернет страници Високог савета судства www.vss.sud.rs.