• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о испиту за Врховни касациони суд, по Огласу за избор судија Врховног касационог суда („Сл. Гласник РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године)

24
Јан
2019

Високи савет судства обавештава кандидаткињу Денић Виолету да ће се испит за Врховни касациони суд по Огласу објављеном у "Сл. гласнику РС " бр. 103/18 дана 26.12.2018. године, одржати 07. фебруара 2019. године, са почетком у 10,00 часова у просторијама Високог савета судства, Београд, улица Ресавска 42.

Кандидаткиња се обавештава да неће бити допуштено напуштање зграде Високог савета судства, све до окончања целог испита.

Уколико кандидаткиња приступи полагању испита, разговор са њом ће се обавити истог дана у 14,00 часова у просторијама Високог савета судстава, Београд, улица Ресавска 42.