• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у основним судовима - "Службени гласник РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године

11
Јан
2021

Високи савет судства обавештава кандидате, који су поднели пријаве на оглас за избор судија у основним судовима објављен у "Сл. Гласнику РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године, а који подлежу обавези из члана 50 став 3. Закона о судијама, да ће се разговор са њима обавити у просторијама Високог савета судства, улица Ресавска 42 у Београду, а према списковима и распореду који је дат у прилогу.

Сви кандидати који долазе на разговоре су у обавези да носе личну хигијенску маску за заштиту прописано постављену на лицу.