• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки ("Сл. Гласник РС" 103/2018 од 26.12.2018. године)

25
Мар
2019

Високи савет судства обавештава кандидате за судије у Основним судовима у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки ("Сл. Гласник РС" 103/2018 од 26.12.2018. године) који подлежу обавези из члана 50 став 3. Закона о судијама, да ће се разговор са кандидатима обавити у просторијама Високог савета судства, улица Ресавска 42 у Београду, а према списковима и распореду који је дат у прилогу.