• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Вишем суду у Београду, Краљеву, Пироту, Суботици и Шапцу („Сл. Гласник РС“ бр. 103/2018 од 26.12.2018. године)

11
Мар
2019

Високи савет судства обавештава кандидате за судије у Вишем суду у Београду, Краљеву, Пироту, Суботици и Шапцу (по Огласу објављеном у „Сл. Гласнику РС“ бр. 103/2018 од 26.12.2018. године) који подлежу обавези из члана 50 став 3. Закона о судијама, да ће се разговор са кандидатима обавити дана 22.03.2019 године у просторијама Високог савета судства, улица Ресавска 42 у Београду, а према распореду који је дат у прилогу.