• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве за основни и прекршајни суд по Огласима објављеним у „Сл. гл. РС” бр. 53/21 од 28.05.2021. године и бр.93/21 од 24.09.2021. године

25
Нов
2021

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријавe за избор судија у Tрећем основном суду у Београду, Основном суду у Младеновцу и Прекршајном суду у Београду по Огласу објављеном у "Сл. гласнику РС " бр. 53/21 од 28. маја 2021. године и Првом основном суду у Београду, Другом основном суду у Београду и Основном суду у Лазаревцу по Огласу објављеном у "Сл. гласнику РС " број 93/21 од 24. септембра 2021. године, а који подлежу обавези из члана 50. став 3. Закона о судијама, да ће се разговор са кандидатима обавити дана 20.,21.,22.,27.,28. и 29. децембра 2021. године, у просторијама Високог савета судства, ул. Ресавска бр. 42 у Београду, према списковима у прилогу.