• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве за Привредни апелациони суд, Виши суд у Београду, Виши суд у Новом Саду и Виши суд у Нишу, по Огласу објављеном у „Сл. гл. РС” бр. 107/21 од 12.11.2021. године

08
Дец
2021

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријавe за избор судија у Привредном апелационом суду, Вишем суду у Београду, Вишем суду у Новом Саду и Вишем суду у Нишу по Огласу објављеном у "Сл. гласнику РС " бр. 107/21 од 12. новембра 2021. године, а који подлежу обавези из члана 50. став 3. Закона о судијама, да ће се разговор са кандидатима обавити дана 16. децембра 2021. године, у просторијама Високог савета судства, ул. Ресавска бр. 42 у Београду, према списку у прилогу.