• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредним судовима ("Сл. гласник РС" бр. 65/19 и 66/19)

17
Окт
2019

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве на оглас за избор судија у Привредном суду у Беогарду, који је објављен у “Службеном гласнику РС“ бр. 65/19 од 13. септембра 2019. године, као и на оглас за избор судија у Привредном суду у Ваљеву, Привредном суду у Зрењанину, Привредном суду у Крагујевцу, Привредном суду у Лесковцу, Привредном суду у Нишу, Привредном суду у  Новом Саду, Привредном суду у Панчеву, Привредном суду у Пожаревцу, Привредном суду у Сомбору, Привредном суду у Ужицу и Привредном суду у  Чачку, који је објављен у “Службеном гласнику РС“ бр. 66/19 од 18. септембра 2019. године, а који имају обавезу да полажу испит на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира (списак у прилогу бр. 1), да ће се испит за привредне судове одржати дана 30. октобра 2019. године у 9:30 часова у Малој сали Народне скупштине Републике Србије, улица Краља Милана 14 у Београду. (Регистрација кандидата почиње у 9:00.)

На испит је потребно понети неки идентификациони документ, а од прописа: Закон о парничном поступку, Закон о облигационим односима, Закон о стечају и Закон о привредним друштвима.

Разговори са кандидатима обавиће се 6.11.2019, 7.11.2019, 11.11.2019 и 13.11.2019. године, према распореду у прилогу бр. 2.