• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном суду у Аранђеловцу ("Сл. Гласник РС" бр. 20/19 од 22.03.2019. године)

20
Мај
2019

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном суду у Аранђеловцу, који је објављен у “Службеном гласнику РС“ бр. 20/19 од 22. марта 2019. године, а који имају обавезу да полажу испит на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира (списак у прилогу бр. 1), да ће се испит за прекршајне судове одржати дана 12. јуна 2019. године у 10,00 часова у библиотеци Високог савета судства, улица Ресавска 42, Београду.

Разговори са кандидатима обавиће се 12. јуна 2019. године, према распореду у прилогу бр. 2.