• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

ЛИСТА КАНДИДАТА СА ПРЕЛИМИНАРНОМ ОЦЕНОМ СА ПИСАНОГ ТЕСТА

31
Мај
2017

У складу са чланом 18 Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира, Испитна комисија Високог савета судства, дана 31.маја 2017. године у 12:16 часова, објавила је листу кандидата са прелиминарном оценом са писаног теста, а према азбучном реду презимена кандидата и то:

  • Листа кандидата са прелиминарном оценом - Врховни касациони суд
  • Листа кандидата са прелиминарном оценом - Привредни апелациони суд
  • Листа кандидата са прелиминарном оценом - Апелациони суд