• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ЛИСТА КАНДИДАТА СА ОЦЕНОМ СА ИСПИТА - Виши судови

07
Јун
2024

ЛИСТА КАНДИДАТА СА ОЦЕНОМ СА ИСПИТА
Виши судови
(ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
( СЛ.ГЛАСНИК 18/24 ОД 8 . МАРТА 2024)