• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Комисија Високог савета судства, обавила је разговоре са 45 кандидатa

04
Феб
2014

Комисија Високог савета судства, обавила је разговоре са 45 кандидатa који су поднели пријаве на оглас за избор председника виших судова у Републици Србији и са 1 кандидатом који је поднео пријаву на оглас за избор председника Апелационог суда у Новом Саду.
 
Високи савет судства је 20. децембра 2013. године огласио избор председника виших судова у Републици Србији и председника Апелационог суда у Новом Саду.