• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Исправка грешке у бодовању и рачунању одговора у писаном тесту

18
Мај
2018

У складу са чланом 19. став 2. Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира  Комисија Високог савета судства у постуку избора судија за Прекршајни апелациони суд  објављује следећу исправку:

Комисија је констатовала да је настала грешка у бодовању и рачунању одговора у писаном тесту и да је кандидат Шопаловић Јелена остварила 49 бодова, али да је то без утицаја на оцену саписаног теста која остаје иста 5 (пет) , као и да је без утицаја на оцену са испита која остаје иста 4 (четири).

Комисија је констатовала да је настала грешка у бодовању и рачунању одговора у писаном тесту и да је кандидат Рубежић Наташа остварила 49 бодова, али да је то без утицаја на оцену са писаног теста која остаје иста5 (пет) , као и да је без утицаја на оцену са испита која остаје иста 4 (четири).

Комисија је констатовала да је настала грешка у бодовању и рачунању одговора у писаном тесту и да је кандидат Аужина Данијелаостварила 49 бодова, али да је то без утицаја на оцену са писаног теста која остаје иста5 (пет) , као и да је без утицаја на оцену са испита која остаје иста 5 (пет).