• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Измена јединствене базе питања за писани тест

23
Авг
2017

Високи савет судства је на седници одржаној 22.08.2017. године утврдио нова питања за писани тест из области управног права, на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира на судијску функцију, а у складу са Правилником о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира. На тај начин је дошло до измене ЈЕДИНСТВЕНЕ БАЗЕ ПИТАЊА која су поређана по областима: