• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Избор судија у Привредни апелациони суд

23
Сеп
2014

Високи савет судства је на седници одржаној 23. септембра 2014. године донео одлуку о избору судија у Привредни апелациони суд.

Списак изабраних судија:

1. Илић Снежана, судија Привредног суда у Нишу,
2. Јовановић Јован, саветник у Привредном апелационом суду,
3. Поповић Александра, судија Привредног суда у Београду,
4. Тешић Вера, судија Привредног суда у Београду,
5. Туцаков Зорица, судија Привредног суда у Београду.

Високи савет судства је 25. јула 2014. године огласио избор судија у Привредном апелационом суду.