• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Избор судија у Привредне судове у Пожаревцу и Зајечару

30
Сеп
2014

Високи савет судства је на седници одржаној 30. септембра 2014. године, донео Одлуку о предлогу кандидата за судије који се први пут бирају на судијску функцију у Привредни суд у Пожаревцу и у Привредни суд у Зајечару.
 
Предлог Народној скупштини за судије Привредног суда у Пожаревцу:

1.Ђурић Светлана, судијски помоћник-саветник у Привредном апелационом суду;
2.Тошић Сава, судијски помоћник у Привредном суду у Пожаревцу.

Предлог Народној скупштини за судију Привредног суда у Зајечару:

1. Миленковић Јелена, судијски помоћник у Привредном суду у Зајечару