• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Славица Милошевић Газивода

судија Славица Милошевић Газивода
Славица Милошевић Газивода

Судија. Рођена je у Београду 1961. године. Удата је и мајка троје деце. Основну школу и Гимназију је завршила у Београду. Дипломирала је 1986. године на Правном факултету у Београду. Правосудни испит положила је 1987. године.

Радни однос засновала је 1986. године као адвокатски приправник. Након полагања правосудног испита радила на пословима секретара Градског центра за социјални рад у Београду и на месту самосталног стручног сарадника у Градском центру за социјални рад.

Решењем Владе Републике Србије 20. марта 1995. године именована је за Градског судију за прекршаје града Београда. Одлуком о избору судија на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне надлежности Народне скупштине Републике Србије од 29. децембра 2009. године, именована је за судију Прекршајног суда у Београду, где и даље обавља судијску функцију.

Сазив ВСС-а: 
Трећи састав Високог савета судства