• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Slavica Milošević Gazivoda

sudija Slavica Milošević Gazivoda
Slavica Milošević Gazivoda

Sudija. Rođena je u Beogradu 1961. godine. Udata je i majka troje dece. Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u Beogradu. Diplomirala je 1986. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Pravosudni ispit položila je 1987. godine.

Radni odnos zasnovala je 1986. godine kao advokatski pripravnik. Nakon polaganja pravosudnog ispita radila na poslovima sekretara Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu i na mestu samostalnog stručnog saradnika u Gradskom centru za socijalni rad.

Rešenjem Vlade Republike Srbije 20. marta 1995. godine imenovana je za Gradskog sudiju za prekršaje grada Beograda. Odlukom o izboru sudija na trogodišnji mandat u sudovima opšte i posebne nadležnosti Narodne skupštine Republike Srbije od 29. decembra 2009. godine, imenovana je za sudiju Prekršajnog suda u Beogradu, gde i dalje obavlja sudijsku funkciju.

Saziv VSS-a: 
Treći sastav Visokog saveta sudstva