• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Матија Радојичић

судија Матија Радојичић
Матија Радојичић

Судија. Рођен у Ваљеву. Завршио Девету београдску гимназију и Земунску гимназију. Дипломирао на Правном факултету у Београду 1993. године. Правосудни испит положио у октобру 1995. године.

Од 1993. године до 1995. године ради као приправник у Четвртом општинском суду у Београду и то у парничном, кривичном, ванпарничном и извршном одељењу суда. У истом суду постаје стручни сарадник  на одељењну судске праксе, а затим у и одељењу земљишних књига. Изабран је за судију Четвртог општинског суда у Београду 1999. године, где је радио као судија у одељењу земљишних књига, а затим и у парничном одељењу. Од 2010. до 2013. године ради у Првом основном суду у Београду, као судија одељења за породичне спорове, где је био и Председник тог одељења. Од 2014. године је судија одељења за породичне спорове Трећег основног суда у Београду, где врши и функцију заменика председника суда.

Веома је ефикасан и ажуран у свом раду: једини судија који је решио све старе предмете у Првом основном суду у Београду, у Четвртом општинском суду постигао потпуну ажурност у периоду од 15 месеци у одељењу земљишних књига са 400 % повећања учинка у односу на претходни период, а и у парничном одељењу се истакао у мирном решавању спорова где је у просеку имао 4 пута више поравнања од других судија.

Поред рада у суду био је председник Oпштинске изборне комисије за општину Нови Београд, координатор у Републичкој изборној комисији за Ваљевски округ, председник Комисије за повраћај земљишта у општини Нови Београд, члан Комисије Владе Републике Србије за израду нацрта Закона о медијацији, председник Комисије за жалбе Фудбалског савеза Србије, дисциплински инспектор ФСС-а, републички фудбалски судија, председник Комисије за молбе и жалбе Фудбалског савеза Београда, Члан Скупштине фудбалског клуба Црвена звезда у два мандата, а још увек је и председник Изборне комисије фудбалског клуба Црвена звезда, члан Правне комисије фудбалског клуба Црвена звезда и члан Дисциплинске комисије фудбалског клуба Црвена звезда.

Присуствовао је и активно учествовао у бројним стручним семинарима и међународним конференцијама. Завршио обуку Светске банке за медијатора, као и обуку „Како бити тренер у медијацији“. Најбоље је оцењени предавач Центра за медијацију од стране учесника обуке од 2008. до 2012. године.

Говори енглески језик и активно ради на рачунару.

Сазив ВСС-а: 
Трећи састав Високог савета судства