• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Matija Radojičić

sudija Matija Radojičić
Matija Radojičić

Sudija. Rođen u Valjevu. Završio Devetu beogradsku gimnaziju i Zemunsku gimnaziju. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1993. godine. Pravosudni ispit položio u oktobru 1995. godine.

Od 1993. godine do 1995. godine radi kao pripravnik u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu i to u parničnom, krivičnom, vanparničnom i izvršnom odeljenju suda. U istom sudu postaje stručni saradnik  na odeljenjnu sudske prakse, a zatim u i odeljenju zemljišnih knjiga. Izabran je za sudiju Četvrtog opštinskog suda u Beogradu 1999. godine, gde je radio kao sudija u odeljenju zemljišnih knjiga, a zatim i u parničnom odeljenju. Od 2010. do 2013. godine radi u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, kao sudija odeljenja za porodične sporove, gde je bio i Predsednik tog odeljenja. Od 2014. godine je sudija odeljenja za porodične sporove Trećeg osnovnog suda u Beogradu, gde vrši i funkciju zamenika predsednika suda.

Veoma je efikasan i ažuran u svom radu: jedini sudija koji je rešio sve stare predmete u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, u Četvrtom opštinskom sudu postigao potpunu ažurnost u periodu od 15 meseci u odeljenju zemljišnih knjiga sa 400 % povećanja učinka u odnosu na prethodni period, a i u parničnom odeljenju se istakao u mirnom rešavanju sporova gde je u proseku imao 4 puta više poravnanja od drugih sudija.

Pored rada u sudu bio je predsednik Opštinske izborne komisije za opštinu Novi Beograd, koordinator u Republičkoj izbornoj komisiji za Valjevski okrug, predsednik Komisije za povraćaj zemljišta u opštini Novi Beograd, član Komisije Vlade Republike Srbije za izradu nacrta Zakona o medijaciji, predsednik Komisije za žalbe Fudbalskog saveza Srbije, disciplinski inspektor FSS-a, republički fudbalski sudija, predsednik Komisije za molbe i žalbe Fudbalskog saveza Beograda, Član Skupštine fudbalskog kluba Crvena zvezda u dva mandata, a još uvek je i predsednik Izborne komisije fudbalskog kluba Crvena zvezda, član Pravne komisije fudbalskog kluba Crvena zvezda i član Disciplinske komisije fudbalskog kluba Crvena zvezda.

Prisustvovao je i aktivno učestvovao u brojnim stručnim seminarima i međunarodnim konferencijama. Završio obuku Svetske banke za medijatora, kao i obuku „Kako biti trener u medijaciji“. Najbolje je ocenjeni predavač Centra za medijaciju od strane učesnika obuke od 2008. do 2012. godine.

Govori engleski jezik i aktivno radi na računaru.

Saziv VSS-a: 
Treći sastav Visokog saveta sudstva