• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Дејан Ћирић

Дејан Ћирић
Дејан Ћирић

Адвокат. За члана првог састава Високог савета судства из реда адвоката бира се Дејан Ћирић, адвокат из Ниша, потпредседник Адвокатске коморе Србије

Сазив ВСС-а: 
Други састав Високог савета судства