• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Dejan Ćirić

Dejan Ćirić
Dejan Ćirić

Advokat. Za člana prvog sastava Visokog saveta sudstva iz reda advokata bira se Dejan Ćirić, advokat iz Niša, potpredsednik Advokatske komore Srbije

Saziv VSS-a: 
Drugi sastav Visokog saveta sudstva