• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Биљана Тошковић

Биљана Тошковић

Судија

Рођена 1967. године у Крушевцу; Правни факултет Универзитета у Крагујевцу завршила 1991. године. Радила као судијски приправник у Општинском суду у Крушевцу и у Окружном суду у Крушевцу до 1995.године; стручни сарадник у Окружном суду у Крушевцу од 1995.до 1997.године; од 1997. судија у Општинском суду у Крушевцу. 
Као судија у Општинском суду у Крушевцу ради у кривичном одељењу, са добрим резултатима, уз висок проценат потврђених одлука. Судија је једногласно предложена од Колегијума свог суда што доказује да ужива поверење у средини у којој ради.

Сазив ВСС-а: 
Први састав Високог савета судства